Игра на Dir.bg: Познай европейския шампион по футбол

Период на играта:

10.06.2016 – 09.07.2016

Печелившите участници в играта са:

 • Петър Георгиев Тенев - печели таблет YOGA Tablet 3 8” Hi-Res

 • Нивян Георгиев Найденов - печели смартфон Moto G 3 gen

 • Станимир Иванов Стоев - печели мобилно зарядно устройство Mobile Power

Протокол от тегленето на наградата (pdf)

Как да получите наградата си:

Печелившите участници ще бъда уведомени с писмо на електронния адрес, посочен при регистрацията им в играта, до 2 дни след теглeнето на наградата.

Наградата се предава лично на спечелилия участник след представяне на лична карта в офиса на Дир.бг на адрес:
гр. София, ул. “Данаил Дечев“ №7, ет.1, от понеделник до петък между 9.00 ч. – 17.00 ч.

Други условия:

Ако спечелилите не са навършили 18 години, те трябва да са придружени от свой родител, настойник или попечител, който също трябва да представи лична карта, както и документ, удостоверяващ неговото качество на родител, настойник или попечител.
Ако спечелил в играта не потърси наградата си в рамките на 14 работни дни от обявяването на името на печелившия участник в уеб страницата на играта, то той губи правата си върху нея и тя се предоставя на следващия изтеглен по списъка печеливш участник при същите условия.

Общи условия на играта

 • Победителят ще се излъчи измежду позналите отбора-победител.

 • Всеки потребител може да гласува не повече от един път в рамките на един ден. Така, ако отборът, за който сте гласували първоначално, отпадне, ще имате възможност да изберете друг фаворит.

 • Всеки участник може да спечели само една награда.

 • Победителите в играта ще бъде определени в присъствието на нотариус сред всички, познали Европейския шампион по футбол 2016.

 • Първият изтеглен участник печели таблет YOGA Tablet 3 8” Hi-Res

 • Вторият изтеглен участник печели смартфон Moto G 3 gen

 • Третият изтеглен участник печели мобилно зарядно устройство Mobile Power

 • Ако името на участник, вече спечелил награда от играта, бъде изтеглен повторно за друга награда, то тегленето се анулира и се повтаря до изтеглянето на друг участник.

Служители на Дир.бг нямат право да участват в конкурса.

 • 506 са правилните отговори.
 • Печелившите участници ще бъдат определени в присъствието на нотариус на 11 юли, след 16:00 часа.